Povezivanje više IP kamera putem PowerLine adaptera

Povezivanje više IP kamera putem PowerLine adaptera

Pitanje: Želim znati hoće li sklop raditi (vidi sliku)?

Dijagram povezivanja za IP kamere putem PowerLine adaptera

Dvije IP video kamere spojene su na PowerLine adapter s dva Ethernet priključka, dalje uz kućno ožičenje i na usmjerivač na koji je, pak, spojen video rekorder.

Odgovor:

Ako je pitanje hoće li veza biti preko PowerLine adaptera, onda mislim da će sve funkcionirati. Ako s ožičenjima imate sve u redu i jednu fazu.

Svi će uređaji biti u istoj mreži, a sklop bi trebao raditi. Ni ja osobno nisam konfigurirao takvu shemu i nisam previše upućen u sustave video nadzora. Stoga ne mogu dati konkretan odgovor.